Instruktoři

Na tvorbě a realizaci našich programů se podílejí certifikovaní instruktoři a specialisté.

Belzová Veronika

Veronika Belzová

absolventka Liberecké univerzity v oboru Všeobecná sestra

Bielková Kateřina

Kateřina Bielková

studentka Vysokého učení technického v Brně

Bízek Petr

Petr Bízek

absolvent střední odborné školy elektrotechnické Hluboká nad Vltavou

Brožek Karel

Karel Brožek

student VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky

Bulantová Alena

Alena Bulantová

absolventka FF UK obor Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Anglistika Amerikanistika

Červinka Tomáš

Tomáš Červinka

student Jihočeské univerzity, obor Pedagogika volného času

Chaloupková Sára

Sára Chaloupková

absolventka střední odborné školy sociální U Matky Boží Jihlava

Chytková Aneta

Aneta Chytková

absolventka Gymnázia Třebíč

Doležal Tomáš

Tomáš Doležal

absolvent rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Dušek Jakub

Jakub Dušek

student chemie na VUT Brno

Dvořák Pavel

Pavel Dvořák

Budoucí absolvent Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě.

Dvořáková Kateřina

Kateřina Dvořáková

studentka PřF Univerzity Palackého v Olomouci, obor Biologie – Geografie se zaměřením na vzdělávání

Dvořáková Lucie

Lucie Dvořáková

Absolventka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě – obor cestovní ruch

Gyšovová Nikoleta

Nikoleta Gyšovová

studentka Univerzity v Liberci, obor Pedagogika volného času

Hajná Tereza

Tereza Hajná

absolventka studia Pedagogiky volného času na Jihočeské univerzitě

Hendrychová Edita

Edita Hendrychová

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Heralecká Tereza

Tereza Heralecká

Absolventka Gymnázia Velké Meziříčí

Herdová Elena

Elena Herdová

absolventka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice

Hlaváčová Alena

Alena Hlaváčová

studentka Pedagogické fakulty na Univerzitě Hradec Králové

Holmanová Barbora

Barbora Holmanová

studentka SŠ Polytechnické Č.Budějovice, obor finanční služby, ekonomika

Hrdlička Petr

Petr Hrdlička

absolvent UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Pedagogika volného času

Hrdličková Michaela

Michaela Hrdličková

absolventka UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, katedra Rekreologie – obor Management životního stylu

Hrušková Dominika

Dominika Hrušková

studentka Masarykovy univerzity na Pedagogické fakultě

Hrušková Natálie

Natálie Hrušková

studentka Masarykovy univerzity na Pedagogické fakultě

Jakubcová Kateřina

Kateřina Jakubcová

Absolventka Gymnázia Velké Meziříčí; studentka na Masarykově univerzitě obor: Učitelství pro mateřské školy

Jančíková Magdaléna

Magdaléna Jančíková

absolventka Sportovního managementu na Ostravské univerzitě, absoventka Lékařské fakulty obor Všeobecná sestra

Jastřembská Monika

Monika Jastřembská

absolventka VUT Brno

Jeřábková Kateřina

Kateřina Jeřábková

Studentka Fakulty sportovních studií v Brně.

Jeřábková Markéta

Markéta Jeřábková

studentka učitelství se zaměřením Matematika a Geografie na Technické Univerzitě v Liberci

Jouklová Marie

Marie Jouklová

studentka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulta potravinářské a biochemické technologie

Jurajda David

David Jurajda

absolvent Liberecké univerzity – obor Pedagogika volného času

Kándlová Dana

Dana Kándlová

studentka Střední školy v Trhových Svinech, obor kuchař – číšník

Klímová Kateřina

Kateřina Klímová

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Korčák Jiří

Jiří Korčák

student Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Aplikovaná informatika

Kotačková Kristina

Kristina Kotačková

absolventka SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Kozumplíková Vendula

Vendula Kozumplíková

studentka Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně a architektury na FA ČVUT v Praze

Král Michael

Michael Král

Student osmiletého Cyrilometodějského Gymnázia v Brně.

Krchňavá Monika

Monika Krchňavá

studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, obor finance a řízení

Kubátová Veronika

Veronika Kubátová

studentka Univerzity Hradec Králové, Ruština a biologie se zaměřením na vzdělávání

Lahrová Kristýna

Kristýna Lahrová

studentka UP Olomouc, fakulta tělesné kultury, obor rekreologie

Lásková Pavlína

Pavlína Lásková

studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

Máčalová Tereza

Tereza Máčalová

studentka UP Olomouc, Fakulta Tělesné kultury, obor Rekreologie

Mačuga Tomáš

Tomáš Mačuga

programátor, správa webu COP.cz

Majerčák Vladimír

Vladimír Majerčák

Milovník hor, outdoorových sportů a účastník kurzu Horského prúvodce.

Malíková Klára

Klára Malíková

studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie

Marek Tomáš

Tomáš Marek

absolvent Liberecké univerzity, obor Pedagogika volného času

Martykánová Dominika

Dominika Martykánová

absolventka Obchodní akademie v Uherském Hradišti

Matulová Karin

Karin Matulová

absolventka SZaŠ Ostrava

Mitregová Kateřina

Kateřina Mitregová

studentka VŠ polytechnické Jihlava, obor Všeobecná sestra

Mrázová Miroslava

Miroslava Mrázová

studentka Biskupského gymnázia v Brně

Navrátil Rostislav

Rostislav Navrátil

instruktor outdoorových programů

Nepejchalová Martina

Martina Nepejchalová

absolventka Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou

Nováková Veronika

Veronika Nováková

studentka Gymnázia Světlá nad Sázavou

Novotná Pavla

Pavla Novotná

studentka VOŠ Cestovního ruchu v Českých Budějovicích

Pavlovcová Martina

Martina Pavlovcová

absolventka Rekreologie na UPOL

Pechová Tereza

Tereza Pechová

studentka pedagogického lycea

Řehořková Lucie

Lucie Řehořková

Absolventka filozofické a pedagogické fakulty MU, ruský jazyk a učitelství pro střední školy

Rosíková Rozálie Františka

Rozálie Františka Rosíková

studentka Gymnázia ve Strážnici

Šafářová Vendula

Vendula Šafářová

studentka Fakulty umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni – obor Nová média

Schmidtová Eliška

Eliška Schmidtová

Studentka univerzity v Hradci Králové, fakulta přírodovědecká

Eliška Skalníková

studentka oboru sociální patologie

Smejkalová Nikola

Nikola Smejkalová

studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Smetanová Jana

Jana Smetanová

studentka Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích

Smetanová Zuzana

Zuzana Smetanová

Absolventka magisterského oboru MU zoologie a ekologie v Brně

Smyth Petra

Petra Smyth

absolventka MU Brno, Ped. fakulta – obor Sociální pedagogika a volný čas, speciální pedagogika

Stonišová Mariana

Mariana Stonišová

absolventka katedry Historie na FF OU v Ostravě – obor Historie a Ped. fakulty OU v Ostravě – obor Vychovatelství

Stuchlá Tereza

Tereza Stuchlá

absolventka Gymnazia Děčín a fyzioterapie na FZS UJEP

Jana Svobodová

absolventka OAHS Třebíč

Tíková Tereza

Tereza Tíková

absolventka Střední zdravotnické školy České Budějovice

Titzová Lucie

Lucie Titzová

budoucí absolventka Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Tomečková Veronika

Veronika Tomečková

studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor logopedie

Tomšejová Ludmila

Ludmila Tomšejová

absolventka Gymnázia Velehrad, studentka rekreologie FTK

Večeřa Lukáš

Lukáš Večeřa

student Vysokého Učení Technického v Brně

Velká Tereza

Tereza Velká

Studentka Univerzity Palackého v Olomouci – obor speciální pedagogika intervence

Vlk Vít

Vít Vlk

absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích – učitel etiky pro střední školy a vychovatelství v rámci PVČ

Voborský Adam

Adam Voborský

absolvent Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice

Volnohradská Dagmar

Dagmar Volnohradská

absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Universität Potsdam v Postupimi

Vrbasová Tereza

Tereza Vrbasová

Absolventka VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Zadrobílek Jan

Jan Zadrobílek

instruktor outdoorových a adrenalinových sportů v ČR a ve Slovinsku