Bulantová Alena

Bc. Alena Bulantová

absolventka FF UK obor Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Anglistika Amerikanistika

Odborná praxe

  • vedoucí pionýrsko-tábornického oddílu (organizace víkendových akcí, táborů, příprava programů)
  • Ski and Board School Loap, Červenohorské sedlo
  • instruktorka lyžování

Vzdělání, kurzy, licence

  • kurz oddílového vedoucího
  • licence instruktor základního lyžování

Zájmy

  • sport (sportovní cheerleading, lyžování, cyklistika)
  • cestování a mezinárodní dobrovolnictví turistika