Objednávkový formulář

Organizace

Fakturační adresa * Na adresu bude zaslána faktura

Kontaktní osoba

S touto osobou bude vedena veškerá komunikace

Program

Termíny, lokace

V případě vlastní lokace uveďte informace do poznámek.

Účastníci

Poznámky

Tímto uděluji společnosti OUTDOOR CENTER s.r.o., Buková 557/5, 586 01 Jihlava souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu uvedených údajů, za účelem zařazení do klientské evidence a pro marketingové účely. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

* označuje povinné údaje