Čihák Jan

Jan Čihák

Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha (Tělesná výchova a sport)

Odborná praxe

  • Učitel na ZŠ, SŠ, VŠ; vedení sportovních kurzů (cyklistické, vodácké akce, pobyty v přírodě, tábory pro děti), trenérství tenisu, vedení letecko-modelářského kroužku

Vzdělání, kurzy, licence

  • Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha (Tělesná výchova a sport)
  • Tenisový trenér I. třídy s mezinárodní platností, International Committee Certificate – Technical Course for Coaches, Osvědčení k výuce dopravní výchovy, Sportovní a rekondiční masér, Instruktor lyžování, Plavčík záchranář, Zdravotník zotavovacích akcí

Zájmy

  • Tenis, letecké modelářství, kolo, lyže, turistika, vysokohorská turistika, vědecká a publikační činnost