Tomečková Veronika

Veronika Tomečková

studentka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor logopedie

Odborná praxe

  • vedoucí přírodovědného oddílu Skarabeus
  • vedoucí letních táborů

Vzdělání, kurzy, licence

  • animátorský kurz
  • studentka Pdf v Olomouci

Zájmy

  • outdoorové aktivity
  • práce s dětmi a mládeží
  • divadlo
  • četba