Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků

Objednat

Popis programu

Náplní všech seminářů je teoretická část a hlavně část praktická, kdy si účastníci na vlastní kůži vyzkouší a osvojí získané teoretické poznatky. Některé semináře mají již předem stanoveno datum a místo konání, pokud ale máte zájem o uspořádání semináře(ů) pro větší skupinu lidí, neváhejte, ozvěte se nám a připravíme pro vás seminář nebo školení podle vašich představ!

Bližší informace o vzdělávacích kurzech a seminářích a jejich objednávce vám podá Petr Hrdlička, tel. 774 060 600, email: petr@cop.cz

Program je rozdělen do dvou na sebe bezprostředně navazujících částí:

  • zážitek atmosféry, dynamiky prožitkových kurzů, kurzů osobnostního rozvoje
  • teorie, dramaturgie, legislativa zážitkových kurzů na školách, školských pracovištích

Takto sestavený obsah umožňuje účastníkovi své osobní prožitky konfrontovat s teorií. Organizátoři reagují na fenomén nepřenositelnosti zážitku, neopakovatelnosti a jedinečnosti jakéhokoliv prožitku účastníka.

Praktická část vzdělávacího programu věrně kopíruje dramaturgii prožitkových kurzů, poskytuje informace o všech základních druzích těchto kurzů.

Teoretická část poskytuje účastníkovi všeobecný rozhled o dané problematice a nutné vědomosti k tomu, aby účastník mohl na určité standardní úrovni organizovat obdobné akce na svém pracovišti, školním zařízení.

(Teorii a praxi prožitkových školení nelze oddělit, všechny programy v sobě zahrnují obě oblasti a to i v několika rovinách současně.)

Jako důležitou součást vzdělávacího programu považují organizátoři prvek panelových diskusí, kdy je dána každému z účastněných volba témat a možnost sebevyjádření se k němu. Prvek této výměny názorů a zkušeností je důležitý k osobní zainteresovanosti a aktivitě v diskusi.

Organizátoři programu zvolili proměnnou dynamiku školení, která umožňuje soustředit pozornost účastníka po celou dobu nabitého programu. Účastník je upozorněn na intenzitu a náročnost programu.

  • Rozvíjet individuální i týmové dovednosti uplatnitelné v práci ve třídě i v celkovém životě školy (rozvoj klíčových kompetencí), zejména o stimulaci osobnostně-profesního vývoje pedagogů směrem k objevení vlastních zdrojů, jejichž využití posune úhel pohledu na pedagoga jako na kompetentního odborníka v oblasti primárně preventivních aktivit. Dále o metodickou pomoc středním školám a SOU při realizaci Minimálního preventivního programu.
  • Poskytnout pedagogům odbornou erudovanost, sociální kompetence, schopnost komunikovat a kreativitu. Tím začne být škola soběstačná v realizaci těchto programů, což se zákonitě projeví na atmosféře a následně i na výskytu a způsobu řešení výskytu sociálně patologických jevů.
  • Čtyřmodulový kurz – 96 hodin, tj. čtyři prodloužené víkendy (pátek až neděle). Vzdělávací program lze realizovat po předchozí domluvě i v pracovních dnech.
  • Dvoudenní seminář (workshop)
  • Jednodenní seminář (workshop)