COP Travel Mariana Stonišová
COP Travel Mariana Stonišová

Mariana Stonišová

Průvodce, instruktor

Život je cesta a pouze ty jsi ten, kdo drží mapu.

Odborná praxe

 • pedagožka Ostravské Univerzity v Ostravě
 • Klub ÁMOS – lektorka na výstavách a řemeslech pro školy i veřejnost
 • Tábor Prajzská bez hranic – instruktorka
 • Vychovatelství praxe v dětském domově a středisku volného času
 • Ostravské muzeum
 • Archiv města Ostravy

Vzdělání , kurzy, licence

 • absolventka katedry Historie na FF OU v Ostravě – obor Historie a Ped. fakulty OU v Ostravě – obor Vychovatelství
 • Zdravotník zotavovacích akcí (akreditováno MŠMT ČR)

Zájmy

 • historie
 • COP
 • turistika
 • skalní i umělé lezení
 • sport
 • pečení a zdobení perníčků