Barbora Holmanova, instruktorka COP
Barbora Holmanova, instruktorka COP

Barbora Holmanová

master instruktorka

Kdokoliv kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatní.

Odborná praxe

  • instruktorka outdoorových programů COP
  • vedoucí kroužků Rytmik dětem
  • trerérka v Gymnathlonu

Vzdělání , kurzy, licence

  • absolventka Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
  • studentka SŠ Polytechnické Č.Budějovice, obor finanční služby, ekonomika

Zájmy

  • závodně florbalsport
  • členka SDH
  • práce s dětmi