Vít Vlk - ředitel COP
Vít Vlk - ředitel COP

Vít Vlk

ředitel COP OUTDOOR

Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.

Odborná praxe

 • Třebíčská unie křesťanské mádeže – vedoucí nízkoprahového klubu
 • Special Team for Adventure in Nature – animátor, programový ředitel, hlavní vedoucí dětských letních táborů
 • Outdoor Aliance s.r.o. – hlavní vedoucí dětských letních táborů, instruktor senior, preventista, programový manažer

Vzdělání , kurzy, licence

 • Jihočeská univerzita – teologická fakulta České Budějovice, učitel etiky pro střední školy + vychovatel v rámci pedagogiky volného času
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Hlavní táborový vedoucí
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Syndrom rizikového chování dospívajících
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Autorita v pedagogickém procesu
 • Modelové situace, supervize v pedagogické praxi
 • Pedagogická komunita a další nástroje práce se školní třídou (akreditováno MŠMT ČR)

Zájmy

 • kinematografie, film
 • malování, výtvarka
 • historie
 • literatura
 • sport
 • airsoft