Firemní rodinné dny

Odměňte vaše zaměstnance

Ideální varianta programu pro podporu vztahu a loajality zaměstnanců k firmě, ve které pracují – zábava pro celou rodinu, společné zážitky. To že umíte dát najevo, že si svých zaměstnanců vážíte, výrazně podporuje vztah zaměstnanců k vaší firmě.

Tvoříme tzv. rodinné dny plné zábavných společných aktivit, soutěží, netradičních aktivit a doplněné o kvalitní občerstvení, catering, hudební podkres, mluvené slovo komentátora, bublinovou nebo pěnovou show a další. Akce s sebou nese zásadní znaky firmy a její kultury (loga, trička, ceny, atd.), tak, aby bylo jasné, kdo se o své zaměstnance a jejich nejbližší opravdu stará...

Zorganizujte tento program pro zaměstnance vaší firmy

Termín, program a případné další služby rádi přizpůsobíme vašim přáním.

Aktivity

Nedílnou součástí tematického programu jsou atraktivní outdoorové aktivity, které prohlubují zážitek a jsou největší přidanou hodnotou akcí organizovaných Centrem outdoorových programů. Pro firemní rodinné dny se osvědčily například tyto: