COP Outdoor Spolu po Covidu

Projekt MŠMT ČR "Spolu po COVIDu"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu „Spolu po COVIDu“ k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků středních škol. Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na minimálně dva pobytové programy, rozvíjející kompetence pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků a pedagogických pracovníků konané v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. 

Centrum outdoorových programů je kompetentní a připraveno tyto pobytové programy realizovat ve střediscích DRAK Křižanov, RS Nesměř a RS Meziříčko, a včetně zajištění ubytovacích a stravovacích služeb po celou dobu pobytu. 

Program:

 • první den 13,30 - 21 hodin, další dny 9 - 21 hodin, poslední den 9 - 11,30 hodin
 • obsahuje netradiční tématické hry a aktivity v souladu se zadáním poskytovatele dotace,

pro studenty a žáky:

 • podporu (znovu) navázaní sociálních vazeb a podpory bezpečného třídního klimatu
 • podporu vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učitelem, a podporu komunikace
 • podporu zdravých životních návyků a postojů
 • podporu zdravých životních návyků a postojů
 • solidaritu a angažovanost ve prospěch druhých, dobrovolnictví
 • vzájemný respekt a toleranci k odlišnosti

u pedagogických pracovníků:

 • zájem o zařazování společenských a globálních témat do výuky
 • využívání dostupných výukových materiálů a programů
 • aplikování metod podporujících aktivní přístup žáků ke společenským a globálním tématům

Rozsah tématů může odpovídat pouze reálné časové dotaci programu, tedy podle délky vašeho pobytu. 

Témata řešíme prostřednictvím zážitkově pedagogických procesů v rámci netradičních týmových her a aktivit opředných o zpětné vazby, ve většině případu s podporou Kolbova cyklu zkušenostvího učení. Program doplňujeme atraktivními prvky, jako jsou týmové dobrodružné a adrenalinové aktivity, kdy dochází k potřebnému nárůstu ve skupinové dynamice, vzájemným společným zážitkům, navození výborné atmosféry ve třídě, posunutí osobních komfortních zón s podporou skupiny apod. 

Termín podání na MŠMT ČR je do 16. 7. 2021

V případě zájmu nám zašlete elektronickou poptávku, rádi vám pomůžeme se zpracováním programu.