Teambuilding

Upevněte vazby ve vašem kolektivu

Vytvoříme tematický outdoorový teambuilding pro vaše zaměstnance z procesního prostředí i členy managementu. Během několika hodin programu vás vystavíme zátěži v oblasti komunikace, týmové spolupráce a kooperace na společném úkolu, a na závěr se ke všemu podstatnému vrátíme prostřednictvím zpětné vazby, kterou ve většině případů opíráme o Kolbův cyklus zkušenostního učení. 

Pracujeme ideálně v malých skupinách do deseti účastníků, zařazujeme aktivity postavené na skupinové dynamice, spolupráci, rychlém rozhodování, a dalších prvcích tolik potřebných při práci právě ve vaší firmě. Před realizací tohoto typu programu většinou preferujeme osobní schůzku se zadavatelem, zejména kvůli vyladění cílů, zaměření a také výstupů programu.

Zorganizujte teambulding pro zaměstnance z vaší firmy

Termín, program a případné další služby rádi přizpůsobíme vašim přáním.

Aktivity

Nedílnou součástí tematického programu jsou atraktivní outdoorové aktivity, které prohlubují zážitek a jsou největší přidanou hodnotou akcí organizovaných Centrem outdoorových programů. Při vašem teambuildingu to mohou být například tyto: