Alenka v říši divů

na motivy známé pohádky „Alice in Wonderland“

Kam se poděl Bílý králík? Kde a jak získáme Vorpálový meč? Jak to vlastně bylo s tím Kloboučníkem? A hlavně, podaří se nám zastavit strašlivého Tlachapouda a porazit Rudou královnu jednou provždy? Vydejte se s námi do říše divů.

 

Rudá královna znovu tasí drápy! Snaží se podmanit si obyvatele říše. Chce zničit okolní vesnice a jejich obyvatele přimět k přesunu na její hrad, kde budou královně sloužit. Malý, ale přesto odvážný Bílý králík je vyslán na povrch jako posel. Jeho úkol je najít odvážné dobrodruhy, kteří mu pomohou se záchranou obyvatel a říše. 

Po vstupu do říše divů zavede Bílý králík dobrodruhy ke Kloboučníkovi. Ten je seznámí s jejich úkolem. Naši dobrodruzi budou následně rozděleni do několika menších skupin. Každá skupina má za úkol plnit jednotlivé tematické úkoly, aby postupně prošla herní mapou a zkusila najít Vorpálový meč. 

Nakonec všichni společně svedou obrovskou bitvu, aby zastavili Tlachapouda. Ale pozor! V patách vám budou kartoví vojáci. Po celé říši divů se navíc pohybuje spousta prapodivných možná dokonce nebezpečných stvoření.

Zažijte tento program na našich školách v přírodě.

Termín, program, komfort ubytování atd. rádi přizpůsobíme vašim přáním.

Aktivity

Nedílnou součástí tematického programu jsou atraktivní outdoorové aktivity, které prohlubují zážitek ze hry a jsou největší přidanou hodnotou škol v přírodě organizovaných Centrem outdoorových programů. Při putování s Alenkou říší divů můžete zažít například tyto: