Nový svět - pouze od 6. třídy

Vydáme se spolu až na Mars

Na monitorech se píše rok 2158. Většina zdrojů na planetě Zemi je vyčerpána a příroda je zničena nešetrným chováním lidského druhu. Jedinou nadějí na záchranu lidstva je přesídlení na Mars. Jak ale, co je ke kolonizaci potřeba a jak se na Mars dostaneme?

Stane se z vás tým vědců, jehož úkolem je vypravit vesmírnou loď s cílem kolonizovat Mars. Pokusíte se vytvořit funkční zázemí pro život na Marsu a váš hlavní úkol bude připravit a shromáždit všechny potřebné prvky do vesmírné lodi. Chceme kolonizovat Mars  a společnými silami dát lidstvu „novou Zemi“.

Podaří se vědcům tento nelehký úkol? A hlavně poučí se z chyb na Zemi, aby si „novou Zemi“ znovu nezpustošili? Pomocí ekoher se společně naučíme poznávat přírodu a způsoby jak s ní šetrně zacházet.

Troufáte si, stát se tým vědců? A nebojíte ujmout se nelehkého úkolu a připravit expedici na Mars? Země vás potřebuje, raketa je připravená. Čekáme jenom na vás.
 

Zažijte tento program na našich školách v přírodě.

Termín, program, komfort ubytování atd. rádi přizpůsobíme vašim přáním.

Nezapomenutelné aktivity

Nedílnou součástí tematického programu jsou atraktivní outdoorové aktivity, které prohlubují zážitek ze hry a jsou největší přidanou hodnotou škol v přírodě organizovaných Centrem outdoorových programů. Při cestě do vzdálené budoucnosti můžete zažít například tyto: