Robinsonův ostrov

Kdo přežije na pustém ostrově?

Moře vás vyplavilo na pláži. Po krátkém průzkumu se dozvídáte, že se jedná o ostrov, bez známek civilizace. Zvládne váš kmen postavit přístřešek? Nasbíráte dostatek potravy? Čekají na vás nástrahy, které před vás divočina postaví. Jen ti nejsilnější, nejhbitější a nejbystřejší mohou přežít a stát se pravými Robinsony!

Výzva pro malé trosečníky

Malí Robinsoni budou rozděleni do několika skupin, ve kterých budou společně překonávat celou řadu netradičních úkolů a překážek. Ty otestují jejich schopnosti a dovednosti přežít na pustém ostrově. Celý program je připraven zábavnou a hravou formou, s cílem děti pobavit a zároveň motivovat.

Nebudou chybět akční hry, rukodělné činnosti ani rébusy pro bystré hlavy. Do programu jsou zakomponovány aktivity jako jsou např. střelba (ať už z luku, nebo z paintballového značkovače) a lanové aktivity (vysoká lanová síť, nízké lanové aktivity). Aktivity jsou vybírány podle dispozic jednotlivých středisek..

Zažijte tento program na našich školách v přírodě.

Termín, program, komfort ubytování atd. rádi přizpůsobíme vašim přáním.

Nezapomenutelné aktivity

Nedílnou součástí tematického programu jsou atraktivní outdoorové aktivity, které prohlubují zážitek ze hry a jsou největší přidanou hodnotou škol v přírodě organizovaných Centrem outdoorových programů. Při zdolávání nástrah na Robinsonově ostrově můžete zažít například tyto (dle vybavení jednotlivých středisek):