Tajemství Templštejna

Jaké tajemství schovává tajemný hrad Templštejn

Staňte se středověkou družinou v dobách, kdy lapkové vévodili lesům, a králem českých zemí byl Václav IV. Mezi lidmi se vypráví, že v lesích okolo hrádku u Nesměře řádí loupeživá banda zbojníků. Kdo se zbojníkům postaví a zastaví jejich nečestné loupení? Zvládne to naše rytířská skupina? 

Děti jsou rozděleny do několika středověkých družin. Jejich úkolem je utkat se v tradičních i netradičních středověkých disciplínách. Během programu si malí rytíři musí vysloužit dostatečný počet zlaťáků na svoji rytířskou výzbroj. Jedině s ní dokážou zastavit loupeživou bandu z hrádku Templštejn a nastolit klid a mír v kraji. 

V neposlední řadě musí družiny zjistit, jak to bylo s pověstí o ukrytém pokladu. Abyste lapky zastavily, rozluštily pověst a v kraji zavládl mír bude nutné plánovat a stanovit si priority. Bez společné komunikace se neobejdete a bez pořádného brnění jakbysmet. Tak co, porazíme spolu nečestnou bandu lapků?
 

COP ŠVP Tajemství Templštejna

Zažijte tento program na našich školách v přírodě.

Termín, program, komfort ubytování atd. rádi přizpůsobíme vašim přáním.

Nezapomenutelné aktivity

Nedílnou součástí tematického programu jsou atraktivní outdoorové aktivity, které prohlubují zážitek ze hry a jsou největší přidanou hodnotou škol v přírodě organizovaných Centrem outdoorových programů. Při objevování Tajemství Templštejna můžete zažít například tyto: