Tento typ programů realizujeme již 25 let!

Výchovně vzdělávací programy

Výukové programy zážitkem

Výchovně vzdělávací programy pro druhý stupeň základních škol, střední školy či gymnázia. Věříme, že škola by měla být hrou, a proto seznamujeme studenty se závažnými problémy dnešní doby (diskriminace, úpadek životního prostředí atd.) formou netradičních her a aktivit.

Výchova a vzdělávání formou netradičních her a tematických aktivit

Náplň kurzu tvoří netradiční tematické hry a aktivity společně s následným povídáním k tématu a vlastním zjištěním z programu. 

Mezi oblíbené metody zpětné vazby řadíme tzv. Kolbův cyklus, tedy následné inovativní řešení problematiky na základě předchozí získané zkušenosti. Cílem je dát dětem prostor k získání nových informací, zkušeností a uvědomění prostřednictvím zábavy v přírodě s neodmyslitelným společným zážitkem. 

Zkušení instruktoři jsou zárukou spokojenosti

Na přípravě a realizaci programu se podílí zkušení instruktoři, převážně absolventi nebo studenti vyšších ročníků vysokých škol a univerzit se zaměřením (nejen) na zážitkovou pedagogiku a pedagogické směry.

Program

Jeden den programu zahrnuje tři bloky: 9:00–12:00, 13:30–18:00 a 19:30–21:00. Výjimkou je první příjezdový den, kdy program začíná až od 13:30 hodin (popř. dle dohody).

U jednodenních výletů program realizujeme od vašeho příjezdu (nejdříve od 9 hodin) max. do 18 hodin, případně dle vaší potřeby. 

Mediální výchova
COP Outdoor Výchovně vzdělávací programy mediální výchova

Pomocí modelových situací, praktických ukázek a her se studenti seznamují s medii dnešní doby (jejich typy, historií, fungováním, možnostmi ovlivňování populace, atd.).

Cílem kurzu je naučit žáky přijímat a správně vyhodnocovat informace přijímané z médií (pravdivost, věrohodnost, realita, obsah informací), ale také základy veřejné komunikace, dialogu, argumentace a prezentace vlastních názorů a postojů.

Neopomínáme ani teoretické znalosti, tedy  základní orientaci v jednotlivých médiích, výběr odpovídajícího média pro danou potřebu (zisk informací, vzdělávání, zábava, apod.).

Multikulturní výchova
COP Outdoor Výchovně vzdělávací programy multikulturní výchova

Se slovy kultura, identita, tolerance, rasismus, diskriminace, národnost, solidarita nebo rovnoprávnost se studenti seznámí poněkud neobvyklou formou – zážitkovou formou. Prostřednictvím her a modelových situací získají studenti informace o rozmanitosti kultur, jejich tradicích a hodnotách. Díky nabytým informacím si studenti mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, hodnoty a tradice.

U majoritních i menšinových etnik pomáhají tyto hry a cvičení nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Téma multikulturní výchovy souvisí i se vztahy ve škole i mimo ni (učitel-žák, žáci mezi sebou, škola-rodina, škola-místní komunita).

Environmentální výchova
COP Outdoor Výchovně vzdělávací programy environmentální výchova

Environmentální výchova v našem podání není jenom teoretická cesta k řešení problémů týkajících se životního prostředí. V kurzu jde zejména o výchovu studentů k trvale udržitelnému rozvoji. Program realizujeme v podobě her a aktivit zasazených do přírody s cílovým eviromentálním zaměřením a principu skupinových zpětných vazeb k tématu. 

V rámci programu učíme děti třídit odpad a zároveň rovnou ukazujeme výsledek třídění. Z PET lahví společně stavíme vor, který skutečně pluje. Vezmeme studenty na exkurzi do bioplynové stanice. Dále můžeme navštívit sportovní letiště, zahrajeme si spoustu her a aktivit, zasadíme stromy pro příští generace... 

Mladý záchranář
COP Outdoor Výchovně vzdělávací programy Mladý záchranář

Ochrana obyvatel při mimořádných situacích je vzdělávací blok s tématy jako: neodkladná první pomoc, základní transport zraněného, orientace v přírodě, uzlování a práce s lanem, přenocování v přírodě, reakce na živelnou pohromu apod.

Mladý záchranář je program, při kterém je hlavní prostředek k výuce: prožitek, příroda, simulace, hra.

Projekt je přímou reakcí na nepřítomnost základních informací, které by v rámci ŠVP kvalitně (teoreticky a prakticky) připravily mladého člověka na kritické události a situace současného běžného života. Je to potřeba zminovat????

Osobnostně sociální výchova
COP Outdoor Výchovně vzdělávací programy osobnostně sociální výchova

Zážitkovou formou, prostřednictvím her, cvičení a modelových situací se žáci dozvídají informace o sobě (svých potřebách, zvláštnostech, své osobnosti) i celé skupině a vztazích v ní.

Pomocí těchto prostředků chceme vytvořit přátelské a příjemné klima ve třídě a tím předcházet vzniku patologických jevů. Rozvíjí se zde schopnosti sebepoznání, zdravého sebepojetí, spolupráce, komunikace v týmu (třídě), řešení složitých situací (konfliktů, problémů) a udržení psychického zdraví (komunikace, mezilidské vztahy, apod.).

Čas zahájení nebo ukončení programu lze po dohodě změnit! Změna programu a jeho délky je vyhrazena a nevzniká zde nárok na náhrady!

Zkušený instruktor bere na vědomí i okolnosti jako např. aktuální počasí a jeho předpokládaný vývoj, chování a přístup účastníků, jejich fyzickou nebo psychickou vyspělost, popř. jiné závažné okolnosti. Rozhoduje proto o konkrétním zařazení/nezařazení jednotlivých aktivit a programů a upravuje dramaturgii programu na míru konkrétní situace. 

Pedagogický doprovod i účastníci musí odůvodněné rozhodnutí instruktora respektovat!

Naše střediska

Těšíme se na vás v našich střediscích v Jižních Čechách a na Vysočině. Čeká vás pestrá nabídka vyžití s moderním vybavením pro outdoroové aktivity s kvalitním zázemím a jídlem, které si zamilujete.

COP Outdoor RS DRAK Křižanov

Rekreační středisko DRAK Křižanov se nachází v atraktivním prostředí Českomoravské vrchoviny nedaleko Velkého Meziříčí. Poskytuje ubytování v chatách i budově a bohatý outdoorový program pro objednané skupiny.

COP Centrum outdoorových programů RS Meziříčko

RS Meziříčko se může pochlubit skupinovým ubytováním ve vícelůžkových chatách, a proto je ideálním místem pro školní výlety, letní tábory, sportovní kurzy nebo outdoorové akce firem a zájmových sdružení.

COP Centrum outdoorových programů RS Nesměř

RS Nesměř je středisko na břehu divoké řeky Oslavy, vzdálené 5 km Velkého Meziříčí. Díky ubytování v chatách i v budově je vhodné především pro školy v přírodě.

COP Outdoor Slověnický mlýn

Přírodní areál 8 km od Třeboně nabízí svým návštěvníkům zábavu a odpočinek (bez ubytování) v překrásné jihočeské krajině. Těšit se můžete na bohaté outdoorové vyžití pro veřejnost (pouze letní prázdniny) i objednané skupiny.

Nezapomenutelné aktivity

Opíráme se o 25 let zkušeností (nejen) s výchovně vzdělávacími programy pro děti a mládež, máme špičkové programové zázemí, zkušené instruktory a veškeré vybavení pro zážitkové aktivity, které jsou léta důvodem obliby školních akcí všeho druhu u nás. Některé lze provozovat jen v jednom středisku, jiné ve všech. Dokonce můžeme většinu realizovat přímo u vás nebo kdekoliv v ČR.

Ceník výchovně vzdělávacích programů

Cena školního výletu je rozdělena zvlášť na částku za program a zvlášť za ubytování a stravu. Ubytovací a stravovací služby účtuje poskytovatel těchto služeb samostatnou fakturou přímo klientovi. 

Případně si můžete objednat pouze samostatné aktivity, např. v rámci jednodenního programu bez ubytování.

Cena zahrnuje
  • kompletní program včetně vedení potřebným počtem instruktorů
  • veškerý potřebný materiál, pomůcky a vybavení
  • DPH
Cena nezahrnuje
  • dopravu na středisko a zpět
  • ubytování a stravu (v našich střediscích zajistíme za cenu poskytovatele)
  • zdravotní nebo úrazové připojištění účastníků
  • služby zdravotníka, denní nebo noční dozor

Pedagogický doprovod má veškerý program, včetně ubytování a stravy ZDARMA (platí pouze v našich střediscích, 1 osoba na 10 platících účastníků).

Doporučené vybavení

Na základě mnohaletých a opakujících se zkušeností jsme pro vás sestavili seznam doporučeného vybavení. Inspirujte se!

Na co se můžete těšit?

V rámci školních výletů pro vás připravujeme řadu nezapomenutelných zážitků:

Instruktoři

Vít Vlk - ředitel COP
Vít Vlk
ředitel COP OUTDOOR
COP Outdoor - Karel Brožek
Karel Brožek
vedoucí instruktor, vedoucí areálu RS Meziříčko

Hodnocení kurzu

Spolu po COVIDu - SŠ Obchodní Praha, Belgická
Barbora Pánková
Střední škola obchodní Belgická, Praha 2

Vážený pan Hrdličko,

děkuji za zaslání faktury a hlavně Vám moc děkujeme za krásné zážitky a skvělé služby, které jste nám poskytovali. Přejeme krásný den a jsme s pozdravem! Barbora Pánková

Hodnoceno dne
Centrum outdoorových programů - Spolu po COVIDu
Ing. Marie Mrázová
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Dobrý den pane Hrdličko, děkuji za zprávu a za realizaci programu.

Se žáky, kteří se akce zúčastnili, jsem mluvila, a musím konstatovat, že byli velice spokojeni. Program byl pro ně atraktivní, myslím, že někteří z nich by si podobné aktivity nemohli vzhledem k jejich finanční náročnosti dopřát. Pochvalně se zmiňovali také o instruktorech, kteří se jim opravdu věnovali. Prosím vyřiďte i jim naše velké poděkování. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. S pozdravem Marie Mrázová

Hodnoceno dne
Přizpůsobíme Vám program i termín na míru!

Rádi vyhovíme všem vašim přáním, ale ani naše kapacita není neomezená. Rezervujte si termín včas!

Potřebujete poradit?
Poradíme a pomůžeme s výběrem.
Petr Hrdlička
Bc. Petr Hrdlička