Ideální cesta pro zdravé fungování třídy a jejiho kolektivu.

Adaptační kurzy

4 střediska v ČR nebo s programem dojedeme za vámi

Adaptační kurzy jsou určeny pro nově příchozí studenty na střední školy a gymnázia a žáky nově složených nebo obměněných šestých tříd základních škol. Kurz seznámí nové spolužáky, stmelí kolektiv a postaví základy pro společnou komunikaci v následujících letech studia.

Adaptační kurzy a jejich zážitkové programy realizujeme již 25 let! My v COPu je máme nejradši a naši instruktoři jsou na ně nejlépe připraveni.

Ucelený program tvoří souvislý příběh

U vícedenních adaptačních kurzů s pobytem vymýšlíme dramaturgickou linku, příběh. Linka prochází programem jako neviditelná nit a někdy až překvapivě spojuje dílčí části programu.

Zkušení instruktoři jsou zárukou spokojenosti

Na přípravě a realizaci programu se podílí zkušení instruktoři, převážně absolventi nebo studenti vyšších ročníků vysokých škol a univerzit se zaměřením (nejen) na zážitkovou pedagogiku a pedagogické směry.

Metody a dramaturgie

Adaptační kurzy realizujeme dle osvědčených metod zážitkové pedagogiky a tudíž klademe i velký důraz na zpětnou vazbu účastníků kurzu (adaptační kurzy mohou být ukončeny podrobnou závěrečnou zprávou na vyžádání zadavatele).

Kurzy se skládají z programů a programových bloků, které na sebe přímo navazují. Tyto bloky dramaturgicky doplňujeme dobrodružnými adrenalinovými prvky – lanové programy, lukostřelba, bungee running, bumperball, paintball apod.

Náplň kurzu je v jeho průběhu upravována dle momentálního stavu účastníků případně po konzultaci s pedagogem. A stejně jako u všech programů COP, klademe i u adaptačních kurzů důraz na bezpečnost účastníků i instruktorů!

Program

Jeden den programu zahrnuje tři bloky: 9:00–12:00, 13:30–18:00 a 19:30–21:00. Výjimkou je první příjezdový den, kdy program začíná až od 13:30 hodin (popř. dle dohody).

Úvodní a zahřívací hry
COP Outdoor adaptační kurzy

Program adaptačního kurzu začíná seznámením s instruktory, především pak navozením atmosféry pohody a bezpečí ve skupině.

Před zahájením úvodních aktivit si instruktoři sednou společně s účastníky a učiteli na tzv. kolečko, kde si vzájemně povídají o obavách či očekáváních od kurzu. Dále se instruktoři a účastníci představí, a nastaví pravidla, která pak provázejí všechny zúčastněné po celou dobu kurzu.

Týmové a pohybové hry
COP Outdoor adaptační kurzy

Týmové a pohybové hry jsou klíčovou součástí adaptačních kurzů.Účastníky průběžně zařazujeme do náhodně složených skupin, ve kterých se společně podílí na plnění netradičních a mnohdy i zapeklitých úkolů. Cílem her je úspěch celého týmu a hlavně zábava!

Velmi dobrou zkušenost máme s pohybovými hrami, které jsou založené na strategii, nečekaných nástrahách, časovém tlaku nebo na nestrukturovaném vývoji, tzn. že průběh hry záleží pouze na samotných účastnících.

Tvořivá dramatika
COP Outdoor adaptační kurzy

Tvořivou dramatiku zařazujeme do večerních částí programů, v případě že nám nepřeje počasí apod. Účastníci staví věže nebo mosty z netradičních materiálů, vyrábějí obaly na "poslední vejce vzácných ptáků", nacvičují a hrají divadlo nebo scénky, vzájemně tvoří sádrové masky apod.

Dobrodružné a adrenalinové aktivity
COP Outdoor adaptační kurzy

Další podstatná část kurzu je dobrodružná výchova a vzdělávání. Cílem dobrodružných a adrenalinových aktivit je hluboký a nezapomenutelný vnitřní zážitek s bezpečným posunutím svých hranic i hranic celé třídy.

Pracujeme s prvkem vnímaného nebezpečí, nikoliv však s nebezpečím reálným! Většina outdoorových nebo adrenalinových aktivit s sebou nese fyzickou a psychickou zátěž, kterou musí účastník zvládnout sám nebo s pomocí svého týmu. Především nám ale jde o zábavu, zážitky a bezpečnost!

Mezi nejoblíbenější aktivity patří např. lanový park, nízké lanové aktivity, paintball, airsoft, paddleboard, bumperball nebo raftování.

Večerní programy
COP Outdoor adaptační kurzy

V rámci večerních programů můžete zažít lanový park osvětlený pouze "čelovkami", socio-dramatickou hru s nečekaným rozuzlením, detektivní příběhy nebo, všemi věkovými kategoriemi oblíbený, táborák s opékáním buřtů. Večerní program končí zásadně do 21 hodin (i naši instruktoři potřebují čas na odpočinek a přípravu na další programový den).

Zpětné vazby aneb review, feedback, hitace a další...
COP Outdoor adaptační kurzy

Během každého adaptačního kurzu pracujeme se zpětnou vazbou účastníků. U kratších formátů kurzů využíváme krátkých (ale úderných) "feedbacků", kde nemusí být nutné mluvené slovo, u delších kurzů nebo kurzů s dějovou linkou zařazujme tzv."ranní hitace", průběžné zpětné vazby po větších aktivitách a také večerní "review".

Způsoby zpětné vazby jsou různé, od mluveného slova, škálování, smajlíky, tzv. Valašský hodnotící koláč, až po pečlivě připravený zpětnovazebný dotazník. Záleží na situaci, věku účastníků, času, potřebě...

Poznámky k programu

Čas zahájení nebo ukončení programu lze po dohodě změnit! Změna programu a jeho délky je vyhrazena a nevzniká zde nárok na náhrady!

Zkušený instruktor bere na vědomí i okolnosti jako např. aktuální počasí a jeho předpokládaný vývoj, chování a přístup účastníků, jejich fyzickou nebo psychickou vyspělost, popř. jiné závažné okolnosti. Rozhoduje proto o konkrétním zařazení/nezařazení jednotlivých aktivit a programů a upravuje dramaturgii programu na míru konkrétní situace. 

Pedagogický doprovod i účastníci musí odůvodněné rozhodnutí instruktora respektovat!

Naše střediska

Adaptační programy pro vás připravíme v našich kmenových střediscích na Vysočině (RS Meziříčko, DRAK Křižanov, RS Nesměř) a v Jižních Čechách (Slověnický mlýn - pouze jednodenní). A nebo dojedeme s program až za vámi – do vámi vybraného střediska.

COP Outdoor RS DRAK Křižanov

Rekreační středisko DRAK Křižanov se nachází v atraktivním prostředí Českomoravské vrchoviny nedaleko Velkého Meziříčí. Poskytuje ubytování v chatách i budově a bohatý outdoorový program pro objednané skupiny.

COP Centrum outdoorových programů RS Meziříčko

RS Meziříčko se může pochlubit skupinovým ubytováním ve vícelůžkových chatách, a proto je ideálním místem pro školní výlety, letní tábory, sportovní kurzy nebo outdoorové akce firem a zájmových sdružení.

COP Centrum outdoorových programů RS Nesměř

RS Nesměř je středisko na břehu divoké řeky Oslavy, vzdálené 5 km Velkého Meziříčí. Díky ubytování v chatách i v budově je vhodné především pro školy v přírodě.

COP Outdoor Slověnický mlýn

Přírodní areál 8 km od Třeboně nabízí svým návštěvníkům zábavu a odpočinek (bez ubytování) v překrásné jihočeské krajině. Těšit se můžete na bohaté outdoorové vyžití pro veřejnost (pouze letní prázdniny) i objednané skupiny.

Nezapomenutelné aktivity

Opíráme se o 25 let zkušeností (nejen) s adaptačními programy. Máme špičkové programové zázemí, zkušené instruktory a veškeré vybavení pro zážitkové aktivity. To všechno jsou důvody, proč se těšíme velké obliby školních akcí všeho druhu. Některé outdoorové aktivity lze provozovat jen v jednom z našich čtyřech středisek, jiné ve všech, ale většinu dokážeme realizovat i u vás nebo kdekoliv v ČR.

Ceník adaptačních kurzů

Cena adaptačního kurzu je rozdělena zvlášť na částku za program a zvlášť za ubytování a stravu. Ubytovací a stravovací služby účtuje poskytovatel těchto služeb samostatnou fakturou přímo klientovi. 

Případně si můžete objednat pouze samostatné aktivity, např. v rámci jednodenního programu bez ubytování.

Cena zahrnuje
  • kompletní program včetně vedení potřebným počtem instruktorů
  • veškerý potřebný materiál, pomůcky a vybavení
  • DPH
Cena nezahrnuje
  • dopravu na středisko a zpět
  • ubytování a stravu (v našich střediscích zajistíme za cenu poskytovatele)
  • zdravotní nebo úrazové připojištění účastníků
  • služby zdravotníka, denní nebo noční dozor

Pedagogický doprovod má veškerý program, včetně ubytování a stravy ZDARMA (platí pouze v našich střediscích, 1 osoba na 10 platících účastníků).

Doporučené vybavení

Na základě mnohaletých a opakujících se zkušeností jsme pro vás sestavili seznam doporučeného vybavení. Inspirujte se!

Na co se můžete těšit?

Prohlédněte si výběr fotografií z našich adaptačních kurzů.

Instruktoři

Vít Vlk - ředitel COP
Vít Vlk
ředitel COP OUTDOOR
COP Outdoor - Karel Brožek
Karel Brožek
vedoucí instruktor, vedoucí areálu RS Meziříčko
COP Outdoor Kateřina Dvořáková
Kateřina Dvořáková
master instruktorka

Hodnocení kurzu

Adaptační kurz - Gymnázium Hodonín
Mgr. Marie Ilčíková
Školní metodik prevence na GOAH

Dobrý den, pane Hrdličko, na začátku tohoto týdne (11. - 13. 9.) jsme u Vás s naší školou (GOAH Hodonín) absolvovali adaptační kurzy. Na Vašich kurzech oceňujeme zejména profesionalitu jednání a přístupu vedoucího instruktora a RS a Vašich instruktorů, kteří pracovali s našimi třídními kolektivy.

(redakčně kráceno)

Hodnoceno dne
Adaptační kurz v RS Meziříčko - ZŠ Nehvizdy
Mgr. Lukáš Alt
ZŠ Nehvizdy

Dobrý den, pane Hrdličko, včera jsme se vrátili z adaptačního kurzu v Křižanově. Chtěl jsem Vám poděkovat za moc hezkou realizaci programu a šikovné instruktorky. Děti si celé tři dny užily. Program byl velmi pěkně namíchán odmoderován a zabezpečen. Obzvlášť Jana je člověk na svém místě. Děkujeme.

Hodnoceno dne
COP - Adaptační kurz GOAH (ilustrativní foto)
PhDr. Veronika Benešová
zástupkyně Gymnázia a Obchodní akademie Hodonín

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za adaptační kurz, který jste organizovali pro naši školu. Ohlasy našich studentů a třídních učitelů jsou velmi kladné a tak máme velkou radost. Třídní učitelé se shodli, že by pro příští školní rok určitě znovu zvolili Vaši agenturu ... Ještě jednou děkuji jménem naší školy za spolupráci a vstřícnost a budeme se těšit za rok zase na viděnou! (redakčně zkráceno)

Hodnoceno dne
Přizpůsobíme Vám program i termín na míru!

Rádi vyhovíme všem vašim přáním, ale ani naše kapacita není neomezená. Rezervujte si termín včas!

Potřebujete poradit?
Poradíme a pomůžeme s výběrem.
Petr Hrdlička
Bc. Petr Hrdlička